logo NEXLER dysperbit
Dysperbit - pozorna oszczedność tablet
Masy KMB czy dysperbit
Masy KMB czy dysperbit
Masy KMB czy dysperbit
Masy KMB czy dysperbit
masz_pytania_hydroizolacja_natryskowa
dobierz rozwiazanie
Izolacja to podstawa -Masy KMB czy dysperbit

Pytanie o to, jak skutecznie zabezpieczyć dom przed wilgocią powinno pojawić się już na początkowych etapach budowy. To izolacja fundamentów zapobiega późniejszym kosztownym konsekwencjom, takim jak naruszenie konstrukcji budynku, zawilgocenie pomieszczeń czy też rozwój chorobotwórczych grzybów i pleśni.

 

rodzaje izolacji KMB dysperbit

 

Spośród dostępnych hydroizolacji najpopularniejszymi i najbardziej uniwersalnymi są bitumiczne masy wodne. Nie zawierają one rozpuszczalników, przez co są bardziej przyjazne dla środowiska oraz umożliwiają późniejsze ocieplanie fundamentu.

Wśród tych wodnych dyspersji można wyszczególnić dwa rodzaje produktów: cienkopowłokowe typu Dysperbit – służące jako grunt i izolacja przeciwwilgociowa oraz masy grubopowłokowe typu KMB – do wykonywania każdego typu izolacji, w tym izolacji przeciwwodnej. 

 

 

 

konsekwencje dysperbit tablet_kopia(1)
Masy KMB czy dysperbit
konsekwencje dysperbit tablet
dysperbit - konsekwencje złego wyboru

Parametry robocze produktów typu Dysperbit pozwalają na aplikację ok. 0,5 mm grubości „mokrej” warstwy w jednej operacji roboczej. Aby uzyskać skuteczną izolację często potrzeba 3-4 mm „suchej warstwy” co wymagałoby nawet do 12 operacji roboczych, a zazwyczaj aplikowany jest jedynie w dwóch warstwach.  
W przypadku aplikacji grubszej warstwy Dysperbitu w jednej operacji bardzo prawdopodobne jest jego popękanie podczas schnięcia, a co za tym idzie, utrata kluczowej ciągłości izolacji. 

Czym może grozić złe zabezpieczenie 
fundamentów przed wodą?

 • naruszenie konstrukcji budynku,

 • zawilgocenie pomieszczeń,

 • rozwój chorobotwórczych grzybów i pleśni.

Jako wykonawca, inwestor i późniejszy użytkownik powinieneś wiedzieć, jakie rozwiązanie należy wybrać. Zdarza się, że stosowane produkty są źle dobrane lub używane niezgodnie z przeznaczeniem, co będzie powodować w przyszłości kosztowne problemy.

Czym może grozić złe zabezpieczenie  fundamentów przed wodą?

 • naruszenie konstrukcji budynku,

 • zawilgocenie pomieszczeń,

 • rozwój chorobotwórczych grzybów i pleśni.

Jako wykonawca, inwestor i późniejszy użytkownik powinieneś wiedzieć, jakie rozwiązanie należy wybrać. Zdarza się, że stosowane produkty są źle dobrane lub używane niezgodnie z przeznaczeniem, co będzie powodować w przyszłości kosztowne problemy.

konsekwencje użycia dysperbitu

W przypadku użycia mas cienkopołokowych istnieje spore ryzyko utraty ciągłości, która jest kluczowa w kontekście wykonania skutecznej hydroizolacji. Pod wpływem parcia wody gruntowej lub oddziaływania spiętrzającej się wody opadowej, cienka powłoka przeciwwilgociowa ulega uszkodzeniom. W konsekwencji prowadzi to do jej pękania i powstawania odspojeń, a dalej do zawilgocenia konstrukcji i jej późniejszej degradacji.

Kiedy można bezpiecznie użyć mas cienkopowłokowych?

 

Wszystkie poniższe okoliczności muszą być spełnione:

 • wody opadowe mają możliwość swobodnego przesiąkania w znajdujące się poniżej fundamentu warstwy dobrze przepuszczalnego gruntu, takiego jak np. piasek lub żwir

 • najwyższy możliwy poziom wód gruntowych występuje głębiej niż 30 cm od dolnej krawędzi fundamentów

 • budynek jest niepodpiwniczony i posadowiony płycej niż 3 m pod powierzchnią terenu

Jeśli którykolwiek z tych parametrów nie jest spełniony, wtedy należy zastosować hydroizolację przeciwwodną wykonaną z mas typu KMB.

Kiedy dysperbit

Jako wykonawca, inwestor i późniejszy użytkownik powinieneś wiedzieć, jakie rozwiąanie należy wybrać do Twojego domu. Zdarza się, że stosowane produkty są używane niezgodnie z przeznaczeniem lub w niewłaściwy sposób, co będzie powodować w przyszłości kosztowne problemy.

 

Kiedy możesz użyć dysperit
Masy KMB czy dysperbit
zmiany warunków dysperbit
dysperbit - możesz, ale czy warto

Procesy te mogą wpłynąć na zmiany hydrogeologiczne i co za tym idzie — zmiany parametrów hydroizolacji. Wszystko to może spowodować, że nawet zastosowana zgodnie ze sztuką budowlaną izolacja cienkopowłokowa po kilku latach może okazać się niewystarczająca. Prawidłowe użycie mas KMB daje 100% bezpieczeństwa niezależnie od zmieniających się warunków.

Gdy na działce budowlanej panują dogodne warunki wodno-gruntowe można wykonać izolację z materiałów cienkopowłokowych, ale czy na pewno to się opłaca?

Warunki gruntowo-wodne mogą się zmieniać w przyszłości np. pod zmiana warunków a dysperbitwpływem zjawisk atmosferycznych takich jak  intensywne burze, powodujące lokalne podtopienia, których w ostatnich latach w Polsce stale przybywa. Dodatkowo nie bez znaczenia pozostają zmiany urbanistyczne, do których możemy zaliczyć wycinki lasów, budowy dróg, osiedli czy parkingów.

 

Dysperbit - pozorna oszczedność

Szacowany koszt hydroizolacji to ok 3% wartości budowy w stanie surowym, a jej ewentualna naprawa na późniejszym etapie to już blisko 20%. Wiąże się ona z identyfikacją źródła problemu, szukaniem skutecznego rozwiązania oraz czasochłonnymi pracami naprawczymi, które często obejmują odkopanie fundamentu, a co za tym idzie zniszczenie ogrodu, kostki brukowej lub innych okładzin, co generuje dodatkowe koszty i problemy. Należy więc zadać pytanie, czy oszczędności na tym etapie na pewno się opłacają. Prawidłowe użycie mas KMB daje nam 100% bezpieczeństwa niezależnie od zmieniających się warunków. 

Dysperbit - pozorna oszczedność tablet
Dysperbit - pozorna oszczedność
Właściwości KMB
Dysperbit - dowiedz się więcej
Zalety KMB

Masy KMB w przeciwieństwie do produktów cienkopowłokowych typu Dysperbit są modyfikowane polimerami, co nadaje im szereg właściwości. Cechy te wpływają nie tylko na szczelność powstałej izolacji, ale również na łatwość aplikacji, co pozwala ograniczyć ryzyko popełnienia błędów wykonawczych.

konsekwencje dysperbit tablet
konsekwencje dysperbit tablet

Kiedy wykonanie izolacji z mas KMB jest wymagane?


Wystarczy, że mamy do czynienia z przynajmniej jednym z poniższych czynników:

 • grunt rodzimy jest słabo przepuszczalny, np. gliniasty

 • woda gruntowa okresowo lub stale występuje powyżej poziomu posadowienia budynku

 • budynek jest podpiwniczony lub głęboko posadowiony (poniżej 3 m pod powierzchnią terenu)

W tych sytuacjach mówimy o wykonaniu hydroizolacji przeciwwodnej typu średniego lub ciężkiego. Okoliczności te powodują, że izolacja jest narażona na silne destrukcyjne działanie wody i nie można stosować mas typu Dysperbit. Prawidłowe zastosowanie mas KMB daje gwarancję szczelności i spokój na długie lata.

Kiedy masy KMB
Dysperbit czy KMB - co w trudnych warunkach
Czes schnięcia Dysperbit i KMB
Czes schnięcia Dysperbit i KMB

Masy KMB są elastyczne i posiadają zdolność mostkowania rys, dzięki czemu nie jest konieczne wcześniejsze tynkowanie podłoża, co pozwala na oszczędność zarówno czasu, jak i pieniędzy. Samo wykonanie hydroizolacji – zależnie od jej typu – wymaga jedynie 1-2 warstw nałożonej masy, co również przyspiesza cały proces.

W dzisiejszych czasach budowy często realizowane są w ostrym reżimie czasowym. Kolejne etapy prac następują szybko po sobie, a zakontraktowane ekipy wykonawcze są zainteresowane jak najszybszym wykonaniem prac. W tej sytuacji łatwość aplikacji oraz jak najkrótsze przerwy technologiczne mocno zyskują na wadze.


W przypadku mas cienkopowłokowych typu Dysperbit dysperbit ile trwa konieczne jest wykonanie min. 4 warstw, licząc łącznie z gruntowaniem. Co ważne — mas tych nie można aplikować na nierówne podłoże, np.: ściany fundamentowe wykonane z bloczków betonowych. W takiej sytuacji konieczne jest wcześniejsze otynkowanie podłoża. Masy typu Dysperbit nie mają zdolności mostkujących nierówności.

Wystarczy, że bloczki nie będą zlicowane w murze (często tolerancja ich wymiarów jest dość duża, przez co uzyskanie równego lica z obu stron ściany fundamentowej jest praktycznie niemożliwe). Przy wykonywaniu cienkiej powłoki rzędu 1 mm na nierównym podłożu zachowanie ciągłości izolacji jest utrudnione, stąd wymagane jest uprzednie położenie tynku wyrównawczego, aby hydroizolacja spełniała swoją funkcję. Sam etap tynkowania oraz jego wiązania wymaga ok. miesiąca, zanim będzie można przystąpić do kolejnych etapów budowy.   

Czasy schnięcia poszczególnych warstw podczas wykonywania izolacji przeciwwilgociowej:

Dysperbit czas jes kluczowy

Prawidłowa izolacja fundamentów jest kluczowym elementem budowy domu i zarówno masy cienkopowłokowe, jak i grubopowłokowe mają obszary, w których się sprawdzają. Jednak kluczowym elementem jest ich prawidłowy dobór i zastosowanie zgodne z przeznaczaniem.

Warto potraktować to zagadnienie poważnie, by uniknąć późniejszych przykrych konsekwencji

Dobierz rowiązanie - dysperbit czy KMB
zdanie wykonawców Dysperbit
Dyperbit Kontakt

Infolinia działa od  poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

Infolinia Dysperbit
ikonal NEXLER dysperbit

Infolinia Techniczna

Infolinia jest czynna:
od  poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 - 16:00

ikona_kontakt2_ ikonal NEXLER dysperbit
masz_pytania ikonal NEXLER dysperbit
dysperbit rog cien
mail NEXLER dysperbit
telefon NEXLER dysperbit
youtube NEXLER dysperbit
facebook NEXLER dysperbit

Polityka prywatności | © NEXLER 2024