logo NEXLER dysperbit
masy kmb czy dysperbit
masy kmb czy dysperbit

       Drobnocząsteczkowa emulsja anionowa to materiał, dzięki któremu otrzymujemy wysokiej jakości hydroizolacyjne wyroby bitumiczne w tym masy KMB. Jesteśmy pierwszym  polskim producentem dysponującym taką technologią.

Innowacyjny proces produkcyjny polegający między innymi na połączeniu roztworu emulgatorów ze zdyspergowanymi w wodzie cząstkami bitumu za pomocą młynów koloidalnych pozwala uzyskać emulsję, w której cząstki asfaltu osiągają wielkość jednego mikrometra.  

Wyroby oparte na technologii drobnocząsteczkowej, w tym masy KMB charakteryzują się:

 dokładniejszym wypełnieniem mikorporów w izolowanych powierzchniach,

 głębszą penetracją,

• większą przyczepnością powłoki.    

Tradycyjna emulsja bitumiczna =  rozmiar cząsteczek 50-100 mikrometrów

Drobnocząsteczkowa emulsja anionowa = rozmiar cząsteczek 1-10 mikrometrów

Drobnocząsteczkowa emulsja

anionowa pod mikroskopem

masy kmb czy dysperbit

Tradycyjna emulsja
bitumiczna pod mikroskopem

masy kmb czy dysperbit
masy kmb czy dysperbit
masy kmb czy dysperbit
masy kmb NEXLER czy dysperbit
masy kmb NEXLER czy dysperbit
masy kmb NEXLER czy dysperbit

Mniejsze cząstki lepiej wnikają nawet w drobne pory kapilarne, tworząc szczelną barierę przeciwwodną. Masy KMB powstałe na bazie drobnocząsteczkowej emulsji anionowej są również bardziej jednorodne. Dodatki jakościowe rozkładają się równomiernie, nadając jednolitych właściwości całej powłoce, przez co nie powstają miejsca podatne na awarię.

Lepsza przyczepność do podłoża nie pozwala na wnikanie ciał obcych lub płynów w powstającą powłokę, co pozwala na utrzymanie jej w nienaruszonym stanie.

W dzisiejszych czasach równie ważnym aspektem opisanej technologii, co powstałe wysokiej klasy masy KMB jest fakt, że dzięki zużyciu znacznie mniejszej ilości energii oraz wykluczeniu rozpuszczalników i innych substancji toksycznych powyższy proces produkcyjny jest przyjazny dla naszej planety.

Emulsję drobnocząsteczkową wzbogaca się dodatkami, które nadają pożądane cechy. Jednym  z nich jest lateks. Poprzez jego dodanie ostateczna powłoka hydroizolacyjna uzyskuje lepszą odporność oraz większą elastyczność, co przeciwdziała kruszeniu się asfaltu oraz zwiększa zdolność mostkowania rys.

Proces produkcji mas KMB i wyrobów opartych na emulsji drobnocząsteczkowej w przeciwieństwie do tradycyjnych metod nie wymaga wysokich temperatur, co w znacznym stopniu ogranicza procesy starzeniowe asfaltu. Emulsja jest stabilniejsza i pozwala zachować przez dłuższy czas swoje wysokie właściwości użytkowe.

masy kmb NEXLER czy dysperbit
masy kmb NEXLER czy dysperbit

POWRÓT

mail NEXLER dysperbit
telefon NEXLER dysperbit
youtube NEXLER dysperbit
facebook NEXLER dysperbit

Polityka prywatności | © NEXLER 2024